ประมูลเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร”ขล”

May 22, 2019 admin 0

ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ […]