การประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ หมวดอักษร ขก ขข ขง และ ขจ (ค้างชำระ)

June 26, 2019 admin 0

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง   การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี […]

เลขทะเบียนสวยที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ

June 20, 2019 admin 0

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่หมวดอักษร […]