หมายเลขที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ 1-19 ตุลาคม 2561 ปิดเวลา 14.00 น. ทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เรื่อง    การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร  กอ ขก ขข และ ขค เริ่มเปิดประมูล 1-19 ตุลาคม 2561 และปิดประมูล เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางอินเตอร์เน็ต http://extra.tabienrod.com 

ประกาศ ประมูลเลขสวย ที่ค้างชำระใหม่ หมวดอักษร กอ ขก ขข และ ขค

หมายเลขเปิดประมูลเลขสวย ที่ค้างชำระ หมวดอักษร กอ ขก ขข และ ขค