หมายเลขที่เปิดประมูล ใหม่ “กอ, ขก, ขข, ขค, ขง, ขจ”วันที่ 3-19 และ 20 ธันวาคม 2561

ประกาศฯ ประมูลรถเลขสวยหมวดอักษร”กอ, ขก, ขข, ขค, ขง, ขจ”-3-19-11-2561

เลขสวยที่เปิดประมูลใหม่ หมวดอักษร”กอ, ขก, ขข, ขค, ขง, ขจ”3-19-11-2561