ประมูลเลขสวยรถกระบะบรรทุก หมวดอักษร ยก

ประกาศ สขจ.ชลบุรี เรื่อง ประมูลเลขสวยรถกระบะบรรทุก หมวดอักษร ยก ผ่านอินเตอร์เน็ต  ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 11  พฤษภาคม 2562