เลขทะเบียนสวยที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13 – 30 พ.ค.2562 หมวดอักษร ขค ขง ปิดประมูลวันที่ 29 พ.ค.2562 หมวดอักษร ขจ ขฉ ปิดประมูลวันที่ 30 พ.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป