หมายเลขค้างชำระ เปิดประมูลใหม่ทาง internet เริ่ม 26 มิ.ย. ปิด 4 ก.ค. 2562 เวลา14.00 น.เป็นต้นไป

1)คลิ๊กลิ้งด้านล่าง 2)เลือกประเภทรถยนต์ 3)เลือกจังหวัด 4)คัดกรอง และดูหมายเลขที่ต้องการ

http://extra.tabienrod.com/login.php