-สถิติการจดทะเบียนรถประจำวัน

สถิติ การจดทะเบียนรถประจำวัน
วันที่       23       พฤษภาคม   2562
ประเภทรถ หมวดอักษร / ลำดับเลขทะเบียนรถ ที่จดทะเบียนล่าสุดวันนี้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) เช่น รถเก๋ง, 4 ประตู งพ 9140
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) เช่น รถตู้, นั่ง 2 แถว นง 7184
รถยนต์กระบะบรรทุก (รย.3) เช่น รถปิคอัพ ยข 1219
งานทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
สอบถาม โทร. 038 278 967