สถิติการจดทะเบียนรถประจำวัน

สถิติ การจดทะเบียนรถประจำวัน
วันที่       22       กรกฎาคม   2562
ประเภทรถ หมวดอักษร / ลำดับเลขทะเบียนรถ ที่จดทะเบียนล่าสุดวันนี้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) เช่น รถเก๋ง, 4 ประตู งย  6307
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) เช่น รถตู้, นั่ง 2 แถว นง 7319
รถยนต์กระบะบรรทุก (รย.3) เช่น รถปิคอัพ ยข  3483
รถจักรยานยนต์ 3กค  2089
งานทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
สอบถาม โทร. 038 278 967