สถิติการจดทะเบียนรถ ประจำวัน

77

สถิติ การจดทะเบียนรถประจำวัน

วันที่      

         17

        กันยายน  2564

ประเภทรถ

หมวดอักษร / ลำดับเลขทะเบียนรถ ที่จดทะเบียนล่าสุดวันนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) เช่น รถเก๋ง, 4 ประตู

จค  9998

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) เช่น รถตู้, นั่ง 2 แถว

นง  9464

รถยนต์กระบะบรรทุก (รย.3) เช่น รถปิคอัพ(ตอนเดียว หรือแค็ป)

ยง 9081

รถจักรยานยนต์ (รย.12)

3กม  4752

งานทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

สอบถาม โทร. 038 278 967

เปิดจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร “จง” ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 5000