สถิติการจดทะเบียนรถ ประจำวัน

 

                                    สถิติ การจดทะเบียนรถประจำวัน

วันที่        

            28

        พฤศจิกายน  2565

ประเภทรถ

หมวดอักษร / ลำดับเลขทะเบียนรถ ที่จดทะเบียนล่าสุดวันนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) เช่น รถเก๋ง, 4 ประตู

จท  4592

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) เช่น รถตู้, นั่ง 2 แถว

นจ  586

รถยนต์กระบะบรรทุก (รย.3) เช่น รถปิคอัพ(ตอนเดียว หรือแค็ป)

ยฉ 3424

รถจักรยานยนต์ (รย.12)

     4กง 3020

งานทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

สอบถาม โทร. 038 278 967

เปิดจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร “จท” ตั้งแต่หมายเลข 5001 ถึง 9999

การจองหมายเลขทะเบียน จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น