สถิติการจดทะเบียนรถ ประจำวัน

 

                                    สถิติ การจดทะเบียนรถประจำวัน

วันที่        

            04

        กรกฎาคม  2565

ประเภทรถ

หมวดอักษร / ลำดับเลขทะเบียนรถ ที่จดทะเบียนล่าสุดวันนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) เช่น รถเก๋ง, 4 ประตู

จฉ 8837

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) เช่น รถตู้, นั่ง 2 แถว

นจ  256

รถยนต์กระบะบรรทุก (รย.3) เช่น รถปิคอัพ(ตอนเดียว หรือแค็ป)

ยจ  8717

รถจักรยานยนต์ (รย.12)

     3กฮ  523

งานทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

สอบถาม โทร. 038 278 967

เปิดจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร “จต” ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 5000