สถิติการจดทะเบียนรถ ประจำวัน

 

                                    สถิติ การจดทะเบียนรถประจำวัน

วันที่        

            17

        มีนาคม  2566

ประเภทรถ

หมวดอักษร / ลำดับเลขทะเบียนรถ ที่จดทะเบียนล่าสุดวันนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) เช่น รถเก๋ง, 4 ประตู

จธ  7382

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) เช่น รถตู้, นั่ง 2 แถว

นจ  835

รถยนต์กระบะบรรทุก (รย.3) เช่น รถปิคอัพ(ตอนเดียว หรือแค็ป)

ยฉ 6511

รถจักรยานยนต์ (รย.12)

         4กฌ 8151

งานทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

สอบถาม โทร. 038 278 967

เปิดจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร “จธ” ตั้งแต่หมายเลข 5001 ถึง 9999

การจองหมายเลขทะเบียน จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น