เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยหมวด “งข” เงินทองเพิ่มทวี ขับขี่ปลอดภัย

                ขอเชิญ ประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “งข” เงินทองเพิ่มทวี ขับขี่ปลอดภัย

เปิดประมูล วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ปิดประมูล 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป (***ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น****)

***—***หากท่านต้องการประมูลแต่ ไม่รู้จะประมูลอย่างไร หรือไม่สามารถประมูลได้ หรือไม่เข้าใจ ท่านสามารถมาดำเนินการประมูลที่โรงแรมเดอะไทด์ ได้ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำวิธีการประมูลกับผู้สนใจทุกท่านค่ะ***-***

*******สนใจ เลือก ข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ได้เลยคะ********

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
  2. วางเงินหลักประกัน
  3. ประมูล Realtime ลงราคา Max/Adv
  4. ลืมรหัสผ่าน