กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้พิการ