เชิญประมูลเลขทะเบียนสวย ขษ(และเลขเสริม ขข ขค ขง ขจ และ ขฉ )(5-6 ธันวาคม 2563)

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของ ประชาชนสำหรับรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขษ และ เลขเสริม หมวดอักษร ขข ขค ขง ขจ และ ขฉ  ออกประมูลเป็นการทั่วไป โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ถนนเลียบชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com

ดาวน์โหลด โปรชัว

โปรชัว ประมูลเลขทะเบียนสวย ขษ

โปรชัว เลขเสริมประมูลพร้อม หมวด ขษ ( ขข ขค ขง ขจ และ ขฉ )