ประมูลเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร”ขล”

May 22, 2019 admin 0

ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ […]

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ หมวดอักษร ขก ขข ขง และ ขจ (ค้างชำระ)

June 26, 2019 admin 0

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง   การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี […]

เลขทะเบียนสวยที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ

June 20, 2019 admin 0

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่หมวดอักษร […]

พิธีอธิฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ หมวดอักษร ขร

February 18, 2019 admin 0

วันนี้ (18 ก.พ.2562) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดพิธีอธิฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ […]