New ประกาศ ยกเลิก/เลื่อนการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด”ขว” (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ยกเลิก/เลื่อนการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขว”ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563  (เลื่อนการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปโดยไม่มีกำหนด)เนื่องจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 (Covid-19)

จึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้