หมายเลขที่เปิดประมูลใหม่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

เข้าหน้าประมูลเลขเสริม(เปิดประมูลใหม่) 

เลือกรายการเลขรอประมูล

1. ประเภทรถยนต์  เลือก  รถเก๋ง

2. จังหวัด  เลือก  ชลบุรี  (จังหวัดที่ต้องการประมูล)

3. เลือก  คัดกรอง