หมายเลขทะเบียนรถกระบะเปิดประมูลใหม่

เริ่มเปิดประมูล 2 ธ.ค. 2562

ปิดประมูล 17 ธ.ค.  2562 เวลา 14.00 น. ทางอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม

ประกาศฯ การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ผล และ ผว

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่จะนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ผล และ ผว