เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวด ขว ด้วยวิธีการประมูลทางวาจา และการประมูลทางอินเตอร์เน็ต 7-8 มี.ค.63

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  จังหวัดชลบุรี

……….………………………..

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร  ขว  ออกประมูลเป็นการทั่วไป   โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้)  ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่   7 – 8  มีนาคม  2563  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท  ถนนเลียบชายหาดบางแสน  ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม

ประกาศฯ การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี หมวด ขว

อัตราค่าบริการ/หลักประกัน/หมายเลขที่เปิดประมูล หมวด ขว