เชิญประมูลเลขทะเบียนสวย ขธ, ขน 15-30 ก.ค.63

เชิญประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ขธ, ขน ระหว่างวันที่ 15-30 ก.ค.63 ปิดประมูล วันที่ 30 ก.ค.63 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป