เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยเสริม (หมวด ขพ, ขม, ขย) 13-27 ส.ค. 63

เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย (ค้างชำระ) หมวดอักษร “ขพ  ขม  ขน” เริ่มเปิดประมูล วันที่  13 สิงหาคม 2563 และเริ่มปิดประมูล วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป