ประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “ขว” และหมวดเสริม “ขข”,  “ขค”,  “ขง”(วันที่ 12-13 ก.ย.63)

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของ ประชาชนสำหรับรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขว ออกประมูลเป็นการทั่วไป โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ถนนเลียบชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com

ดาวน์โหลด

ประกาศฯ ประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ขว

โปรชัว หมวดอักษร ขว

บัญชีหมายเลขทะเบียนรถที่จะทำการประมูลวันเสาร์ 12 กันยายน 2563 หมวด ปกติ “ขว” และหมวดเสริม “ขข”,  “ขค”,  “ขง”

บัญชีหมายเลขทะเบียนรถที่จะทำการประมูลวันเสาร์ 13 กันยายน 2563 หมวด ปกติ “ขว” และหมวดเสริม “ขข”,  “ขค”,  “ขง”