หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลใหม่(กอ) พร้อมกับการประมูลหมวดอักษร ขร

January 20, 2019 admin 0

ประกาศฯหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลใหม่(กอ) พร้อมกับการประมูลหมวดอักษร ขร หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลใหม่(กอ) พร้อมกับการประมูลหมวดอักษร […]

หมายเลขที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ 1-19 ตุลาคม 2561 ปิดเวลา 14.00 น. ทางอินเตอร์เน็ต

September 13, 2018 admin 0

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง    การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร  […]